Skip to main content

THÔNG BÁO Điểm giữa kỳ các môn Tiếng Anh và danh sách cấm thi Học kỳ I nhóm 2 năm học 2020 -2021

Khoa Ngoại ngữ 23.11.2020